"Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co przykazałem"

(Mt 28, 19-20)

Od ponad 400 lat polscy jezuici angażują się w pracę misyjną po całym świecie. W ostatnich dziesięcioleciach rzadziej używa się terminu teren czy kraj misyjny i to z kilku powodów:

  1. dotychczasowe tzw kraje misy nie chcą być raczej określane mianem krajów na drodze rozwoju;
  2. terenami misyjnymi stają staja się nierzadko kraje o wielkich tradycjach chrześcijańskich;
  3. wobec wielu wyzwań ewangelizacyjnych stoją kraje postkomunistyczne.

To sprawia, ze wiele obszarów świata staje się "terenem misyjnym". Obecnie ponad 20 jezuitów Prowincji Wielkopolsko Mazowieckiej pracuje w Australii, Danii, Egipcie, Kazachstanie, Kirgizji, Niemczech, Syrii, Stanach zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Zambii, Zambii, na Białorusi i Tajwanie. Ich wysiłek w niektórych krajach domaga się materialnego wsparcia.

By wspomóc prace naszych misjonarzy powstało Biuro Misyjne, pragniemy szerzej informować o ich pracy i o tym, jak bardzo misyjny powinien być cały Kościół oraz szukać środków materialnych na wsparcie przynajmniej niektórych inicjatyw - projektów.

Dalej prezentujemy kilka z nich, realizowanych głównie w krajach postkomunistycznych, prosząc o życzliwe ich przeanalizowanie i wielkoduszną odpowiedź serca. Czytaj Wsparcie.